Støjvægge

En mobil støjvæg kan dæmpe støjniveauet væsentligt

Støjdæmpning af maskiner

Det er vigtigt, at kontrollere støjniveauet ved køb af nye maskiner.

Det er ofte langt nemmere at opnå en optimal løsning på støjproblematikkerne ved at være opmærksom på den støj maskinen genererer ved køb og opstilling herunder de forhold, der har indflydelse på støjudviklingen. Det er vigtigt at tænke i en støjsvag proces, dvs. at maskinen stoppes, hvis den ikke bruges.

Støjakustik kan tilbyde to løsninger til dæmpning af støj forårsaget af maskiner:

En mobil støjvæg og en indkapsling af maskinen/kontoret.

 

Mobil støjvæg

En mobil støjvæg kan dæmpe støjniveauet væsentligt. For at opnå bedst mulig dæmpning skal væggen placeres så tæt på støjkilden som mulig, alternativt så tæt på modtageren som mulig. Skærmen skal slutte tæt til gulvet, så unødig støj ikke trænger ud. Mobile støjvægge anvendes ofte ved støjkilder som vinkelslibere, pumper mv., der ikke genererer en konstant støj.

Støjvægge

Akustik løsninger

Støjkabiner

Lydteknisk godkendte

støjpaneler

 

Service & Støjdæmpning ApS

Holmhuse 2, DK-7860 Spøttrup

+45 53 74 80 02